PROMIWA
PROJEKTA PARTNERI
PAR PORJEKTU
Tiek pildīts Latvijas-Norvēģijas projekts LV0045 "Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana (PROMIWA)".
Projekta īstenošanā kopā ar Asociāciju piedalās Latvijas Zivju resursu aģentūra (LZRA), Latvijas Universitāte (LU). Norvēģiju pārstāv pasaulē atzīta zivsaimniecības apvienība "NOFIMA" (iepriekš AKVAFORSK).

Projekta galvenie darba virzieni:
- augstākās izglītības akvakultūrā pamatu izstrāde,
- mazo ezeru iesaiste zivju un vēžu audzēšanā, izmantojot akvakultūras pieeju,
- modeļezeru iekārtošana, rekomendāciju un normatīvo aktu pamatu izstrāde to iesaistei ekonomiskajā apritē un ekspluatācijā.

Akvakultūras kā multidisciplināras zivsaimniecības nozares ilgtspējīgas un efektīvas attīstības resurss ir tās dalībnieku izglītība. Projektā tiek veikti pasākumi izglītības aprites sakārtošanai.

Veicamie pasākumi ietver:
-operatīvās aktivitātes - apmācītāju apmācīšana, semināri fermeriem, pieredzes apmaiņa, inovatīvo materiālu sistēma un sagatavošana,
-ilgtermiņa pasākumus - maģistra studiju programmas makrostruktūras elementu (10 izglītības moduļu akvakultūrā) izstrādi.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS