PROJEKTA PARTNERI
V/a "Latvijas Zivju resursu aģentūra"
Latvijas Universitāte
Norvēģijas Akvakultūras pētniecības institūtu apvienība "NOFIMA"