BIEDRĪBA
"LATVIJAS VĒŽU UN ZIVJU AUDZĒTĀJU ASOCIĀCIJA"
Informācija par biedrību Vēži Latvijā Foto
OTRAIS LATVIJAS VĒŽU FESTIVĀLS


Cienījamās dāmas un Godātie kungi!

2012. gada 27. jūlijā Ādažu novada z/s „Stirniņas” atpūtas kompleksā „Leiputrija” notiks „Latvijas vēžu festivāls 2012”.
Aicinam Jūs kopā ar ģimenēm kuplināt festivāla programmu. Vēžu audzētājus gaidīsim arī ar saviem vēžiem.

APLŪKOT ATRAŠANĀS VIETU KARTĒ

Svinīga festivāla atklāšana notiks pulksten 14:00. Reģistrācija sākot no 9:00.

Programmā lekcijas par vēžu akvakultūru, vēžu mēri, demonstrējumi vēžu gatavošanā un servēšanā ar komentāriem par delikatešu vērtību (no 10:00 līdz 16:15), pirmsolimpisko spēļu sportiskās aktivitātes, koncerts, dejas līdz rītam.

APLŪKOT FESTIVĀLA SEMINĀRA PROGRAMMU

Savu līdzdalību vēlams apliecināt līdz 25. jūlijam pa tālruni 29267705 (Valdis Perro) vai epastu valdis@inbox.lv

Mēs ceram, ka Jūs plaši atbalstīsiet mūsu otro vēžu festivālu Latvijā! Aiciniet piedalīties arī savus radus, draugus un paziņas!

Projekts PROMIWA - Ilgtspējīgas zivju un vēžu resursu iekšējos ūdeņos
un videi draudzīgas akvakultūras pārvaldības veicināšana

Pprojekta mājas lapa

Projekta partneri

Akvakultūras inovācijas

Par projektu


Noslēdzies Norvēģijas granta projekts LV0045 PROMIWA

2010.gada 26.februārī ar nobeiguma konferenci par individuālā projekta LV0045 PROMIWA rezultātu ieviešanu noslēdzās starptautiskais projekts. Konferenci atklāja Viņa Ekselence Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Jāns Grēvstads. Savu redzējumu par projekta saniegumiem un zinātniski-lietišķajiem rezultātiem sniedza projekta Norvēģijas partneruzņēmuma „Nofima Marin” speciālisti Mete Sorensena un Arne Kitelsens, kā arī projekta Latvijas speciālisti. Kopīgais secinājums – projektā noteiktie kritēriji ir sasniegti pilnā apjomā.


Projekta gaitā ar biedrības „Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija” līdzdalību veikti pasākumi pamatzināšanu paaugstināšanai akvakultūras sektorā un akvakultūras pieejas ieviešanai ilgtspējīgai vēžu resursu pārvaldīšanai mazajos ezeros.

Neformālās izglītības jomā:
• 4 reģionālajos semināros apmācīts 121 dalībnieks, tai skaitā sagatavoti 23 lektori-konsultanti;
• partneruzņēmumā „Nofima Marin” organizētajos kursos Norvēģijā tālāku apmācību un pieredzes apmaiņu guva 27 dalībnieki;
• izstrādāta akvakultūras inovatīvās informācijas sistēma, apzināti inovatīvās informācijas avoti, apstrāde un to novadīšana dalībniekiem, noorganizēts inovatīvās informācijas seminārs akvakultūrā, kurā apmācīti 40 dalībnieki,
• nokomplektēta pārvietojamā klase lekciju sagatavošanai un demonstrēšanai lauku novados.

Augstākās izglītības jomā – maģistrantūras studijām izstrādāti 10 moduļi-kursu programmas, kuras var kalpot arī kā pamats bakalauru un augstāko profesionālo kursu programmu izstrādei. 10 moduļi-kursu programmas nodotas Latvijas Universitātei to ieviešanas organizēšanai apmācību procesā.

3 mazajos ezeros veiktas vides analīzes, Platspīļu vēža ielaišana un monitorings, izstrādātas programmas to ilgtspējīgai apsaimniekošanai.